ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ SOLAS - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

  1. Αρχική
  2. Βιβλία
  3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  4. Βιβλία Πλοιάρχων
  5. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ SOLAS - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων - Ναυτικά Βιβλία - Βιβλια πλοιαρχων - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ SOLAS - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Βιβλία Πλοιάρχων
  • Συγγραφέας: NBEN
  • Κωδικός Προϊόντος: SOLAS TRAINING MANUAL
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 35,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 33,02€

Βιβλια πλοιαρχων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΗ

 

Ο Εκδοτικός Οίκος Ε.Ν. ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ, αποβλέποντας στην καλύτερη ενημέρωση των Ελλήνων ναυτικών σχετικά με θέματα που τους ενδιαφέρουν, καταβάλλει κάθε δυνα­ τή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών σε ναυτιλιακές εκδόσεις που δημιουρ­ γούν τόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, η οποία διαρκώς αναπροσαρμόζεται ή αναθεωρείται.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής εντάσσεται και η παρούσα έκδοση, με τίτλο «SOLAS TRAININC MANUAL - LIFESAVINC APPLIANCES & SURVIVAL TECHNIQUES» - , ((ΕΓΧΕΙΡΙΔ/O ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ SOLAS - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠ/8/ΩΣΗΣ». Σκοπός της έκδοσης είναι να καλύψει, στο μέτρο του δυνατού, τις σχετικές απαιτή­ σεις της κωδικοποιημένης Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα.

Η παρούσα έκδοση είναι ακριβής μετάφραση του αγγλικού βιβλίου ((TRAIN/NC MANUAL - LIFESAVINC APPLIANCES & SURVIVAL TECHNIQUES» [I.C. BRINOLE & (Ο) και η παράθεση και των δύο κειμένων αγγλικού και ελληνικού, θεωρούμε ότι θα διευκο­ λύνει ιδιαίτερα τους αναγνώστες, οι οποίοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν με ακρί­ βεια τους τεχνικούς όρους. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναφέρουμε ότι έγκυρη και επίσημη έκδοση είναι η αγγλική.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Ετικέτες: Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων, Ναυτικά Βιβλία, Βιβλια πλοιαρχων, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Βιβλία Πλοιάρχων