Η Εταιρεία

  1. Αρχική
  2. Η Εταιρεία

Κύριος σκοπός μας, από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής μας, είναι η έκδοση κατανοητών βιβλίων, τα οποία αφορούν τεχνικά επαγγελματικά θέματα, διεθνείς συμβάσεις, κώδικες, συστάσεις, λεξικά, βοηθήματα, καθώς και όλους τους άλλους τομείς που σχετίζονται με τη ναυτιλία.


Οι εκδοτικές μας δραστηριότητες παρέχουν στους ασχολούμενους με τη ναυτιλία έναν αριθμό βιβλίων, τα οποία, είτε έχουν συγγραφεί εξ ολοκλήρου από καταξιωμένους συγγραφείς που συνεργάζονται μαζί μας, είτε αποτελούν ακριβείς μεταφράσεις ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, εγκεκριμένες ανάλογα από την πηγή από την οποία προέρχονται.

Η συγγραφική μας ομάδα αποτελείται από ανθρώπους, αφ’ ενός άρτια καταρτισμένους από θεωρητικής άποψης και αφ’ ετέρου με πρακτική εμπειρία πάνω στα θέματα με τα οποία πραγματεύονται.

Εκτός από την εκδοτική μας δραστηριότητα είμαστε και εισαγωγείς χαρτών, ναυτιλιακών οργάνων και ξενόγλωσσων εκδόσεων. Συνεργαζόμαστε με τους γνωστότερους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού και στο κατάστημά μας μπορείτε να βρείτε πληθώρα ναυτιλιακών τίτλων στην αγγλική και όχι μόνο, γλώσσα.

Διαθέτουμε επίσης, την πλήρη σειρά ναυτιλιακών χαρτών και ναυτιλιακών εκδόσεων της ελληνικής υδρογραφικής υπηρεσίας αλλά και της υδρογραφικής υπηρεσίας της Αγγλίας.

Στα καταστήματά μας οι έμπειροι συνεργάτες μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν και να σας προτείνουν την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία θα ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.