Η ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

  1. Αρχική
  2. Βιβλία
  3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  4. Βιβλία Πλοιάρχων
  5. Η ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων - Ναυτικά Βιβλία - Η ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) Βιβλία Πλοιάρχων
  • Συγγραφέας: NBEN
  • Κωδικός Προϊόντος: NB-M-19
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 45,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 42,45€

Βιβλια πλοιαρχων

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό την παροχή βασικών γνώσεων στους αξιωματικούς γέφυρας εμπορικού ναυτικού, για την επίλυση των θεμάτων σχετικά με την ευστάθεια του πλοίου.
Ευστάθεια ενός πλοίου είναι η ικανότητα του να αντιστέκεται στις δυνάμεις που το κλίνουν από τη θέση της ισορροπίας, καθώς και η ικανότητα του να επανέρχεται στην αρχική του θέση μετά την παύση ενέργειας αυτών των δυνάμεων.
Το πλοίο μπορεί να κλίνει γύρω από κάθε ελεύθερο οριζόντιο άξονα, ευκολότερα όμως κλίνει κατά το εγκάρσιο δηλ. από πάντα σε πάντα και δυσκολότερα κατά το διάμηκες δηλ. από την πλώρη στην πρύμη και αντίστροφα.
Τα θέματα που συνδέονται με τις εγκάρσιες κλίσεις εξετάζονται στο Δεύτερο Μέρος του βιβλίου Εγκάρσια Ευστάθεια. Αυτά αναφέρονται πρώτα απ' όλα στην ασφάλεια του πλοίου.
Τα θέματα που συνδέονται με τις διαμήκεις κλίσεις εξετάζονται στο Τρίτο Μέρος του Βιβλίου Διαμήκης Ευστάθεια". Αυτά αναφέρονται κυρίως στο κατάλληλο βύθισμα πλώρης και πρύμης του πλοίου δηλ. στην κατάλληλη διαγωγή. Τα θέματα ευστάθειας πλοίου κατόπιν βλάβης (αβαρίας) τόσο της εγκάρσιας όσο και της διαμήκους που μπορούν να απειλήσουν την πλευστότητα και την ευστάθεια του πλοίου διαφέρουν απ' αυτά τα ίδια πλοίου δίχως βλάβη, γι' αυτό και τα εξετάζουμε ξεχωριστά στο Τέταρτο Μέρος Η ευστάθεια του πλοίου κατόπιν βλάβης".
Στο Πέμπτο Μέρος του βιβλίου "Φόρτωση σιτηρών δίνουμε παραδείγματα συμπλήρωσης αμερικανικού και καναδικού εντύπου.
Το κύριο μέρος του βιβλίου αποτελείται από πρακτικές ασκήσεις σχετικά με τα θέματα πλευστότητας και ευστάθειας του πλοίου.
Για να γίνουν όμως αυτά τα θέματα πιο κατανοητά στους αναγνώστες που λόγω της πολύχρονης υπηρεσίας τους στη θάλασσα ίσως έχουν λησμονήσει ορισμένες γνώσεις από τη Φυσική υπενθυμίζουμε ορισμένες απ' αυτές που τις θεωρούμε απαραίτητες.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Ετικέτες: Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων, Ναυτικά Βιβλία, Βιβλια πλοιαρχων, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Βιβλία Πλοιάρχων