ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΣ- ΔΙΑΣΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 1. Αρχική
 2. Βιβλία
 3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 4. Βιβλία Πλοιάρχων
 5. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΣ- ΔΙΑΣΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων - Ναυτικά Βιβλία - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΣ- ΔΙΑΣΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Βιβλία Πλοιάρχων
 • Συγγραφέας: NBEN
 • Κωδικός Προϊόντος: NB-M-29
 • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
 • 35,00€
 • Χωρίς ΦΠΑ: 33,02€

Βιβλια πλοιαρχων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έρευνα και η διάσωση των πλοίων που κινδυνεύουν και των ανθρώπων που βρίσκο­ νται σε αυτά θεωρείται ως μία βασική υποχρέωση και ένας άγραφος νόμος για όσους α­ σχολούνται με τη ναυσιπλοία. Και πολλές φορές το θάρρος και η αυτοθυσία των ναυτιλ­ λομένων έχουν να επιδείξουν εκπληκτικά κατορθώματα στον τομέα αυτό.

Επειδή όμως εκτός από το θάρρος και την αυτοθυσία, εκτός δηλαδή από τον ανθρώ­πινο παράγοντα, απαιτούνται και γνώσεις κανόνων, νόμων, ενεργειών κ.λπ. σε περίπτω­ ση έρευνας και διασώσεως ενός πλοίου που κινδυνεύει, οι αρμόδιες υπηρεσίες όλων των πολιτισμένων κρατών; κατά καιρούς, κατόπιν κοινών διαβουλεύσεων, έκδοσαν κω­ δικοποιημένες αρχές και σειρά ενεργειών, ώστε οι ναυτιλλόμενοι να γνωρίζουν πώς να ενεργήσουν για διάσωση ενός πλοίου που κινδυνεύει και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό, ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος και για να υπάρχει συντονισμός ενερ­γειών από όλα τα αρωγό μέρη.                                   . ,

.Νεότερο όλων είναι το «Εγχειρίδιο Ερεύνης και Διασώσεως Εμπορικών Πλοίων (MERSAR)» του ΙΜΟ, που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες και αρχές βάσει των ο­ ποίων πρέπει να ενεργήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την έρευνα και διάσωση ενός κινδυνεύοντας πλοίου. Περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

 1. Συντονισμός επιχειρήσεων Ερεύνης και Διασώσεως.
 2. Ενέργειες πλοίου σε κίνδυνο.
 3. Ενέργειες αρωγών πλοίων.
 4. Βοήθεια από αεροσκάφος SAR.
 5. Σχε ίαση και διεξαγωγή της έρευνας.
 6. Κατάληξη της έρευνας.
 7. Επικοινωνίες.
 8. Ατυχήματα αεροσκαφών στη θάλασσα.

Η προσεκτική μελέτη του Εγχειριδίου αυτού επιβάλλεται για την απόκτηση των απα­ ραίτητων γνώσεων από κάθε ναυτιλλόμενο που αφορούν την Έρευνα και Διάσωση των Εμπορικών Πλοίων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Ετικέτες: Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων, Ναυτικά Βιβλία, Βιβλια πλοιαρχων, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Βιβλία Πλοιάρχων