ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α

  1. Αρχική
  2. Βιβλία
  3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  4. Βιβλία Πλοιάρχων
  5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α
Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων - Ναυτικά Βιβλία - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α Βιβλία Πλοιάρχων
  • Συγγραφέας: NBEN
  • Κωδικός Προϊόντος: NB-M-12
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 45,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 42,45€

Βιβλια πλοιαρχων

Πρόλογος Συγγραφέα

 

Το έργο αυτό γράφτnκε για να βοnθnσει αυτούς που σπουδάζουν τnν κλασ­ σικn Ναυτιλία να κατανοnσουν τους τρόπους επίλυσnς των προβλnμάτων τnς, για το λόγο αυτό, όπου υπάρχει εναλλακτικn λύσn, έγινε προσπάθειαν δοθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις και με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους, ώστε ο κάτοχος του έργου αυτού να μπορεί να επιλέξει κάποιον αnό αυτούς.

Κυρίως απευθύνεται στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που έρχονται για πρώτn φορά σε επαφn με το αντικείμενο αυτό, αλλά και αυτούς του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. που μετά από χρόνια στn θάλασσα είναι υποχρεωμένοι να καθίσουν πάλι στο θρανίο, καθώς και για τους μαθnτές του" Ναυτικού Τομέα των Τ.Ε.Λ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και των Λ.Ε.Ν. του Υ.Ε.Ν. που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Όσοι υποστnρίζουν ότι σnμερα, με τnν ύnαρξn και τnν εξέλιξn των Ναυτικών Ηλεκτρονικών Οργάνων στις γέφυρες των πλοίων, αυτά είναι άχρnστα, ασφαλώς σφάλουν.

Εξ άλλου ο Πλοίαρχος και οι Αξιωματικοί καταστρώματος οφείλουν να γνω­ ρίζουν όλους τους τρόπους εξεύρεσnς στίγματος, απόστασnς, αναγνώρισnς ου­ ρανίων σωμάτων κ.λπ., ώστε σε περίπτωσn κάποιου ατυχnματος, π.χ. black out, να μπ δ_πλώσει ανικανότnτα στnν εκτέλεσn των υποχρεώσεων και καθnκόντων του. Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, είναι υποχρεωτικn n ύπαρξn εξάντα, αστρονο­ μικών εφnμερίδων, ναυτικών πινάκων κ.λπ. τους οποίους εκδίδουν χώρες με πο­ λύ πιο εξελιγμένn τεχνολογία από τn δικn μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί n θεωρία και το έργο αυτό να περιοριστεί μόνο στον τομέα των υπολογισμών, στο πρακτικό δnλαδn μέρος τnς Ναυτιλίας, αυτόν που θα έχει ανάγκn ο ναυτιλόμενος πάνω στn γέφυρα. Ελπίζοντας ότι το έργο αυτό θα εκπλnρώσει τους σκοπούς για τους οποίους εκπονnθnκε.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Ετικέτες: Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων, Ναυτικά Βιβλία, Βιβλια πλοιαρχων, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Βιβλία Πλοιάρχων