ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

  1. Αρχική
  2. Βιβλία
  3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  4. Βιβλία Πλοιάρχων
  5. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων - Ναυτικά Βιβλία - Βιβλια πλοιαρχων - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Βιβλία Πλοιάρχων
  • Συγγραφέας: NBEN
  • Κωδικός Προϊόντος: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 35,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 33,02€

Βιβλια πλοιαρχων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο εκδοτικός οίκος Εμμ. Ν. Σταυριδάκη, στην προσnάθειά του να εμπλουτίσει τη ναυτική βιβλιοδραφία, προέβη στην έκδοση του παρόντος βιβλίου των ναυτιλιακών συντομοδραφιών.

Είναι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με τη ναυτιλία, ότι η ταχεία ανάπτυξη του εμπορίου και της τεχνολοδiας έχει οδηδήσει σε μία ανάπτυξη των εξειδικευμέ­ νων όρων και ιδιαίτερα των συντομοδραφιών. Αυτό το κενό nροσnαθήσαμε να καλύ­ ψουμε παρουσιάζοντάς σας τις πιο συχνά συναντώμενες συντομοδραφίες μεταφρα­ σμένες στα ελληνικά. Στο παρόν θα βρείτε όρους nου αφορούν τη ναυτιλία, τη ναυ­ λομεσιτεία, τις ναυτικές ασφάλειες, τις εισαδωδές / εξαδωδές, τους διακανονισμούς των ναύλων, τη ναυnηδική, τη ναυσιnλοϊα, τη μεταφορά εμnοροκιβωτίων, την αερο­ nορία, τα τελωνεία, τα τραπεζιτικά, τη ναυτική επιστήμη, τα οχήματα air cushion, τα ραδιο-ηλεκτρονικά και τη ναυτική μηχανική.

Η μετάφραση καθώς και η δενικότερη επιμέλεια των κειμένων έδινε αnό την ε­ κλεκτή συνερδάτιδα του εκδοτικού μας οίκου Αλεξανδροnούλου Ιωάννα, κάτοχο πτυ­ χίου του nανεnιστημίου του Cambridge και του Αδδλικού κολεδiου St. Giles.

Η πολυετής πείρα του εκδοτικού μας οίκου καθώς και οι nροηδούμενες επιτυχη­ μένες εκδόσεις μας πιστεύουμε ότι αποτελούν την καλύτερη εδδύηση δια την ποιό­ τητα του παρόντος βιβλίου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

Ετικέτες: Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων, Ναυτικά Βιβλία, Βιβλια πλοιαρχων, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Βιβλία Πλοιάρχων