ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ)

  1. Αρχική
  2. Βιβλία
  3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  4. Βιβλία Πλοιάρχων
  5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ)
  • Συγγραφέας: NBEN
  • Κωδικός Προϊόντος: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ)
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 35,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 33,02€

Βιβλια πλοιαρχων

Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα επιδιώκεται κυρίως με τη διατήρηση του εξοπλισμού των πλοfων στα υψηλότερα δυνατά επfπεδα ασφαλείας και στην άμεση τακτοποfηση ελλεfψεων ή αντικανονικοτήτων οφειλόμενων είτε στην κακή συντήρηση ή στην πλημμελή ενημέρωση του πληρώματος στη χρήση των μέσων ασφαλεfας.

Το έντυπο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη των παραβάσεων, την τακτοποfηση των ελλεfψεων αν διαπιστωθούν, αλλά και την άμεση·εκπαίδευση και ενημέρωση πλοιάρ­ χων, πληρωμάτων και γραφείου για την κατάσταση του εξοπλισμού του πλοίου, ώστε να ανταποκρίνεται προς το σχετικό πιστοποιητικό που θα εκδοθεί για τους τομείς που αναφέρεται, ύστερα από συστηματικό και ουσιαστικό έλεγχο εκ μέρους των υπευθύνων του πλοίου.

Με δεδομένη τη σημασiα και συνέπεια του ανθρωπίνου παράγοντα και με σκοπό την ενημέρωση -'εκπαίδευση των πληρωμάτων σε θέματα που αφορούν το βασικό εξοπλι­ σμό των πλοfων παρέχεται το έντυπο αυτό με οδηγίες και πληροφορfες για τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, τα σήματα κινδύνου, τους φανούς και σχήματα, ορμιδοβόλο συσκευή και λοιπές λεπτομέρειες και ελπfζεται ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για το πλοfο και τη ναυτιλιακή επιχείρηση.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Ετικέτες: Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων, Ναυτικά Βιβλία, Βιβλια πλοιαρχων, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Βιβλία Πλοιάρχων