ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

  1. Αρχική
  2. Βιβλία
  3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  4. Βιβλία Πλοιάρχων
  5. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων - Ναυτικά Βιβλία - Βιβλια πλοιαρχων - ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Βιβλία Πλοιάρχων
  • Συγγραφέας: NBEN
  • Κωδικός Προϊόντος: NB-M-10
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 35,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 33,02€

Βιβλια πλοιαρχων

Εμείς στις ναυτιλιακές εταιρίες ξέρουμε και πιστεύουμε ότι οι ναυτικοί που εργάζονται στα πλοία μας πρέπει να είναι ικανοί, καλά εκπαιδευμένοι και ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες ατομικής ασφάλειας. Ανάμεσα στους κυριότερους στόχους των εταιριών είναι η ασφάλεια πάνω στα πλοία και η πρόληψη της ρύπανσης. Ο όρος ασφάλεια στη ναυτιλία έχει ευρεία ερμηνεία και περιλαμβάνει και την ατομική ασφάλεια πάνω στο πλοίο.
Περαιτέρω είναι επίσης γνωστό ότι ένα από τα κυριότερα αντικείμενα του Κώδικα I.S.M. που εφαρμόζεται ήδη στα περισσότερα πλοία είναι να μεριμνά για ασφαλείς πρακτικές στη λειτουργία του πλοίου και για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Τα Εγχειρίδια Ασφαλούς Διαχείρισης των Εταιριών όπως προβλέπεται από τον Κώδικα I.S.M. περιέχουν όλες τις οδηγίες/πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ατομική ασφάλεια πάνω στο πλοίο.
Σκοπός του παρόντος "ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ" είναι να στηρίξει το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης όπως ήδη υπάρχει δίνοντας στους ναυτικούς κάποιες επιπλέον ή πιο λεπτομερείς πληροφορίες για ειδικά θέματα. Σημειώνεται ότι οι ναυτικοί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους πρέπει να έχουν πάντα υπόψιν και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες που περιέχονται στα Εγχειρίδια Ασφαλούς Διαχείρισης.
Ο παρών οδηγός περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Κεφάλαιο 2: ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
Κεφάλαιο 3: ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
Κεφάλαιο 4: ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΡΩΝ (ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ)
Κεφάλαιο 5: ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αυτός ο οδηγός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ακόμη όπλο στη μάχη ενάντια στα ατυχήματα αλλά δεν είναι εναλλακτικός της πλήρους εκπαίδευσης. Η ικανότητα των ναυτικών να χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό ασφαλείας και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες πάνω στο πλοίο είναι πρωταρχικής σημασίας. Με κοινό στόχο την ελάττωση των ατυχημάτων και των τραυματισμών ο καθένας έχει μία ευθύνη και ένα ρόλο να διαδραματίσει.
Αυτό είναι φανερό ότι περιλαμβάνει κι εσάς τους αναγνώστες.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Ετικέτες: Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων, Ναυτικά Βιβλία, Βιβλια πλοιαρχων, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Βιβλία Πλοιάρχων